Presentación

II CONGRESO XÉNERO, MUSEOS, ARTE E MIGRACIÓN
6-7-8 marzo 2015 – Rede Museística Provincial de Lugo

Nos días 11,12 e 13 de outubro de 2013 realizouse, no marco da Rede Museística Provincial o I Congreso Xénero, Museos e Arte. O rotundo éxito acadado, con numerosas acreditacións e comunicacións presentadas, o amplo seguimento a través das redes sociais, pero sobre todo o convencemento no labor de compromiso social que a Rede Museística vén desenvolvendo, impúlsannos a levar a cabo este segundo congreso, no que se engade, como piar necesario, a Migración.

Tras comezar coa exposición na pasada edición, dos estudos de xénero, estimulados polo movemento feminista, moi activo desde o último terzo do século XX, nesta ocasión propoñemos liñas de traballo en torno á presenza da muller nos museos e coleccións, dirixindo e participando de proxectos artísticos, así como afondando nos aspectos de xénero que aparecen nas migracións e a súa interculturalidade.

Con estes bloques como vías a percorrer, este Congreso proxéctase cun carácter activo e contemporáneo, onde poñente e participante se sitúan na mesma plataforma e contribúen nos contidos de cada bloque.

No primeira sesión, Xénero e Museos, comezaremos analizando de que maneira está presente a muller nas coleccións de arte galegas e estatais, o seu papel na universidade, e o compromiso de ser institucións para todos e todas.
A muller artista é protagonista na segunda sesión, Xénero e Arte, onde se porá de manifesto a capacidade de difusión do seu traballo a través do Festival Miradas de Mulleres. Será interesante coñecer de que forma se salvan as dificultades que ofrece o mercado da arte e como a experiencia artística amosa a pegada do pensamento feminista.

E por último, en Xénero e Migración, falaremos da muller migrante, que características culturais leva consigo, os programas de integración e de transmisión cultural, e contaremos co relato das propias protagonistas.
Este Congreso ten o espírito de derrubar barreiras. Primeiro, resgando a liña que separa conferenciante/asistente, a través de exposicións dinámicas e dialogadas. Segundo, fomentamos unha participación máis directa, utilizando as TIC e os audiovisuais para que todo estudo, comunicación, reflexión de todos aqueles interesados nestas liñas de traballo, poida estar presentes na propia voz dos seus autores, non importa onde se atopen.

Por último, destacar que é unha realidade para toda administración pública a obriga de manifestar e promover políticas de igualdade entre homes e mulleres. Este seminario quere apuntalar esta liña de actuación desde unha perspectiva integradora, facéndoo nun espazo aberto á exposición de experiencias e modelos arredor do xénero nos eidos artístico, educativo e social.

O II Congreso de Xénero, Museos, Arte e Migración celebrarase en Lugo e no marco dos Museos da Rede Museística Provincial de Lugo (Galicia, España) os días 6, 7 e 8 de marzo de 2015.
Cada bloque temático organízase en diálogos abertos tal e como se expoñen no programa.

ORGANIZACIÓN E ENTIDADES COLABORADORAS
Este Congreso está organizado pola Rede Museística Provincial de Lugo e conta coa colaboración de distintas institucións museísticas de calado como ICOM España, Museo de León,  Red Española de Profesionales de Museología Social, Museo Maritim de Barcelona, Museo de Arte Contemporánea de León (MUSAC), Fundación Jiménez-Arellano da Universidade de Valladolid, Museo Thyssen-Bornemisza, Museo Arqueológico de Cacabelos; así como plataformas de investigación, exhibición e difusión como o Observatorio de educación patrimonial en España, Festival Miradas de Mujeres, Píkara Magazine, Isköo espazo multidisciplinar, Mujeres de las Artes Visuales (MAV) e o Observatorio da Mariña pola Igualdade.
Conta, igualmente, co patrocinio científico das Universidades de Zaragoza co Máster en Museos: Educación e Comunicación, Valladolid, Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo, Universidade Complutense e Universidade Autónoma de Madrid.
A Rede Museística Provincial encargarase da expedición dos certificados de asistencia

ESTRUTURA E TEMÁTICA                 
O Congreso está estruturado en tres bloques temáticos: Xénero e Museos, Xénero e Arte, e Xénero e Migración. Cada día do congreso corresponde a un destes bloques.

1.º BLOQUE: XÉNERO E MUSEOS
Neste apartado afondaremos na presenza da muller desde en museos e coleccións de arte, tanto en Galicia como en España, en institucións públicas e privadas. Será interesante reflexionar sobre a forma na que a cuestión de xénero está presente no deseño dos seus programas e proxectos. Amosaremos modelos de actuación para xestionar con e para todos e todas, dunha maneira responsable e comprometida coa sociedade. Non podemos deixar de lado, neste bloque o que a Universidade pode ofrecernos, desde os seus estudos de xénero e cos seus exemplos de planeamento cultural dirixido por mulleres.

2.º BLOQUE: XÉNERO E ARTE
Esta segunda sesión versará sobre a posición que a muller artista afronta no mercado da arte, cales son as ferramentas que utiliza para superar as barreiras de xénero, e como se saca o veo da invisibilidade e da indefinición que a propia realidade lle impón. Amosaremos como o traballo do Festival Miradas de Mujeres impulsou a exhibición da representación artística en feminino, e compartiremos os proxectos de diversas artistas plásticas que xiran en torno á cuestión de xénero .

3.º BLOQUE: XÉNERO E MIGRACIÓN
Facemos neste terceiro bloque unha ampliación sobre o congreso anterior. Incluímos a migración como tema transcendente para falar de xénero como unha realidade social patente nas nosas comunidades.. Neste punto navegaremos polas circunstancias que marcan a integración, polos proxectos que traballan coa interculturalidade, e como a muller é transmisora da identidade cultural.
 
COMUNICACIÓNS
Pódense enviar vídeo-comunicacións que acompañen estes debates, realizando gravacións en vídeo que non superen os 5 min.
Tras a realización do congreso e a publicación das actas na web, poderán ser enviadas comunicacións que recollan as reflexións destes días. Neste caso, darase a posibilidade de ser presentadas como texto. Unha selección dos documentos recibidos será publicada en internet.

INSCRICIÓNS
Para inscribirse ao Congreso (50 prazas) debe completar o formulario no apartado correspondente.