Formulario de preinscripción

17ª Xornadas DEAC

Cuota: 100€ (inclúe dúas comidas)
Se desexa asistir ás xornadas debe cumprimentar e enviar este formulario de preinscrición antes do 31 de maio de 2012.
Non realice o pago ata que se lle indique desde a organización tanto se vostede está preadmitido/a, e como facelo.

Nome / Nombre
Apelidos / Apellidos:
D.N.I.:
Enderezo / Dirección:
Localidade / Localidad:
Código Postal:
Provincia:
Traballo / Trabajo: Profesión
E-mail:
Teléfono:
Centro de Traballo / Centro de Trabajo:
Enderezo / Dirección:
Provincia:
Estes datos pasan a formar parte da Base de Datos da Rede Museística Provincial para información de cursos e xornadas. De acordo coa lexislación vixente, todos os integrantes da mesma teñen o dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos. Para exercitar estes dereitos, os interesados poden dirixirse por correo postal ó Rexistro Xeral da Deputación Provincial de Lugo, sito na Rúa San Marcos, número 8. 27001 Lugo.
Copia no cadro os seguintes números:

 

Este é un sistema de filtro anti-spam instalado para evitar que o buzón de contacto se inunde de mensaxes de publicidade non desexada enviados automáticamente por programas de spam. Serve para comprobar que o que escribe é unha persoa e non un programa.

Comunicacions Facebook