Presentación

Museos en crise? Novos retos…
“Se partimos dunha idea simple tal como que os museos son para todos e débense construír entre todos: debemos falar de como traballar en rede (contornas colaborativos 2.0), de como aumentar a relación coa comunidade onde se asentan os nosos museos, de como articular a procura constante dunha maior interacción cos nosos públicos e conxugalo co desexo continuo de mellorar todos os nosos servizos. Estas son as áreas sobre as que virarán estas xornadas DEAC 2012.
Ademais, proporcionarase un marco teórico e unha experiencia de traballo e cooperación eminente práctico, co fin de combinar a achega dos distintos relatorios coa cooperación que significa compartir experiencias prácticas e o coñecemento adquirido entre todos os asistentes.

Xornadas
1º día: Museos: colaboración e cooperación
Un museo é, por antonomasia, un actor social-económico e comunitario que pola súa propia entidade non pode nin debe actuar en solitario.

 2ª día: Educación e museos nos Social Media
Deben cambiar os modelos educativos dos museos ante a crise? Como incorporamos á didáctica e á educación os recursos que nos ofrecen os Social Media? Como establecer unha contorna colaborativo entre os diferentes estamentos educativos, a comunidade e o museo? Na contorna actual, e futuro, é imprescindible crear redes tanto na súa propia comunidade como con outros museos. Propiciar novas sinerxias que maximicen os recursos e acheguen novas perspectivas de funcionamento, e ata no finanzamento.

3ª día: Museos e acción social
Cara a un novo paradigma na concepción e función do museo nunha contorna social e económico en crise. Como planificar e profundar a acción social dun museo coa súa comunidade. Con que ferramentas de avaliación podemos medir o noso impacto social na comunidade (o SROI)?


Comunicacions Facebook